sot Āraišu Gregorikas nometnē dalībniekiem ir brīnišķīga iespēja iedziļināties krāšņajā senatnes mantojumā, pietuvoties garīgām vērtībām, kas rāmi plūst cauri gadsimtiem, cauri paaudžu paaudzēm. Nometnes vadītāju un organizētāju lielākā vēlme, lai cilvēkiem, kuriem radusies interese par senajiem dziedājumiem un to vēsturisko izcelšanos, šīs zināšanas būtu pieejamas - pieejamas neatkarīgi no maku biezuma. Šī iemesla dēļ dalībnieku uzturēšanās apstākļi nometnē ir ļoti vienkārši un nepastāv noteikta dalības maksa. Ik gadus šī nometne dzīvo tikai un vienīgi pateicoties brīvprātīgiem ziedojumiem. Ja vēlaties ieguldīt savu artavu, būsim priecīgi un pateicīgi, jo tādējādi atbalstīsiet šo atvērtības ideju arī turpmāk!

Latvijas evaņģēliski
luteriskā Baznīca

Reģ. Nr. 90000159994
Adrese: M.Pils iela 4, LV 1050

PVN reģ. Nr. 90000159994
AKB “Parekss Banka” filiāle “Citadele”
Kods PARXLV22CIT
konta Nr. LV21PARX0000570101013

Ar norādi: Āraišu gregorikas nedēļas

Telefons: +371 29489491, e-mail: gregoriano@inbox.lv