LATVIJAS REPUBLIKAS KULTŪRAS MINISTRIJAS
VIDĒJĀS SPECIĀLĀS MŪZIKAS MĀCĪBU IESTĀDES


 

Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas koledža

Rīga, Antonijas iela 13, tel.7332058, 7331972

Uzņem audzēkņus ar pamatskolas izglītību: klavieru, stīgu (vijole, čells, kontrabass, alts), pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu (flauta, oboja, klarnete, fagots, saksofons, trompete, mežrags, trombons, tūba, sitaminstrumenti), solo dziedāšana (no 18 gadu vecuma ar vidējo izglītību), mūzikas teorijas (uzņem arī ar vidusskolas izglītību) nodaļās.

Mācības dienas nodaļā, 5 gadi, apmācības latviešu valodā, ar kopmītni nodrošina.

Emīla Dārziņa mūzikas skola (mājas lapa angļu val)

Rīga, Kalnciema iela 10/12, tel. 76123332, 7612653

Uzņem audzēkņus ar pamatskolas izglītību: klavieru, stīgu (vijole, čells, alts, kontrabass), pūšaminstrumentu un sitam instrumentu (flauta, klarnete, oboja, fagots, trompete, mežrags, trombons, tūba, sitaminstrumenti), mūzikas teorijas (kompozīcijas, muzikoloģijas specialitātes) nodaļās.

Mācības dienas nodaļā, 3 gadi, apmācības latviešu valodā, ar kopmītni nodrošina.

Jelgavas mūzikas koledža

Jelgava, Lapskalna iela 2, tel. 30-22173, 20203

Uzņem audzēkņus ar pamatskolas vai vidējo izglītību: klavieru, stīgu (vijole, čells, kontrabass), pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu (flauta, klarnete, saksofons, fagots, mežrags, trompete, trombons, tūba, sitaminstrumenti), akordeona, kokles, solo dziedāšanas, kordiriģēšanas nodaļās.

Mācības dienas nodaļā, 5 gadi, apmācības latviešu valodā, kopmītnes nav.

Emīļa Melngaiļa Liepājas mūzikas koledža

Liepāja, Ausekļa iela 11/13, tel. 34-22330, 22822

Uzņem audzēkņus ar pamatskolas vai vidējo izglītību: klavieru, stīgu (vijole, alts, čells, kontrabass), pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu (flauta, klarnete, oboja, fagots, saksofons, trompete, mežrags, trombons, tūba, sitaminstrumenti), tautas instrumentu (kokle, ģitāra, akordeons),vokālā, kordiriģēšanas, mūzikas teorijas nodaļās.

Mācības dienas nodaļā, 5 gadi, apmācības latviešu valodā, ir kopmītnes.

Ventspils mūzikas koledža

Ventspils, Pils iela 38, tel. 36-22220

Uzņem audzēkņus ar pamatskolas un vidējo izglītību: klavieru, stīgu (vijole, alts, čells, kontrabass), pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu (flauta, klarnete, oboja, fagots, saksofons, trompete, mežrags, trombons, tūba, sitaminstrumenti), mūzikas skolotāju, mūzikas teorijas, akordeona nodaļās.

Mācības dienas nodaļā, 5 gadi, apmācības latviešu valodā, ir labiekārtotas kopmītnes.


Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas koledža
 
(skolas mājas lapa)

Daugavpils mūzikas koledža

Davgavpils, Kandavas iela 2a, tel. 54-28951, 27642

Uzņem audzēkņus ar pamatskolas un vidējo izglītību: klavieru, stīgu (vijole, alts, čells, kontrabass), pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu (flauta, oboja, klarnete, mežrags, trompete, sitaminstrumenti), tautas instrumentu (akordeons, kokle), vokālās mākslas, mūzikas skolotāju nodaļās.

Mācības dienas nodaļā, 5 gadi, apmācības latviešu un krievu valodā, ir kopmītnes.

Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas koledža

Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 56, tel. 46-22889, 22480

Uzņem audzēkņus ar pamatskolas izglītību: klavieru, stīgu (vijole, alts, čells, kontrabass), pūšaminstrumentu (flauta, oboja, klarnete, mežrags, trompete), baznīcas ērģeļnieku, mūzikas teorijas, kordiriģēšanas nodaļās.

Mācības dienas nodaļā, latviešu un krievu valodā, ir kopmītnes.

Jūrmalas mūzikas vidusskola

Jūrmala, Majori, Smilšu iela 7, tel.764498

Uzņem audzēkņus pēc mūzikas skolas 7. klases: klavieru, stīgu (vijole, čells), pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu (flauta, klarnete, mežrags, trompete, saksofons, sitaminstrumenti), kordiriģēšanas nodaļās.

Mācības dienas nodaļā, 4 gadi, apmācības latviešu valodā.

Rīgas Doma kora skola (mājas lapa, angļu val)

Rīga, Kalnciema iela 10/12, tel.7612450, 7469149

Uzņem kora diriģenta, bērnu kora meistara, baznīcas mūzikas vadītāja specialitātēs. Mācības dienas nodaļā, latviešu valodā, ir labiekārtots internāts.


/Pēc Kultūrizglītības centra materiāliem sagatavojusi Mūzikas akadēmijas muzikoloģijas nodaļas studente Karolīna Kalsone, 1998.g., maijs/

[MŪZIKA LATVIJĀ]28-11-03