Latvijas ērģeļu katalogs drukāt šo lapu

Alūksnes luterāņu baznīcas ērģeles
dokumentēts: dd.mm.yy
A. Martins, 1885 / 23 / II / P

I Manual Hauptwerk II Manual Oberwerk Pedal
reģistriem kas apzīmēti ar šobrīd skaņas paraugi nav pieejami
Reģistru salikumi
© LEK 2004-2019 mailto:webmaster
Projekts top sadarbībā ar Kultūrkapitāla Fondu