Latvijas ērģeļu katalogs drukāt šo lapu

Āraišu luterāņu baznīcas ērģeles
dokumentēts: dd.mm.yy
M. Krēsliņš, 1904./15/II/P

I manual II Manual (švelkastē) Pedal
reģistriem kas apzīmēti ar šobrīd skaņas paraugi nav pieejami
Reģistru salikumi
© LEK 2004-2019 mailto:webmaster
Projekts top sadarbībā ar Kultūrkapitāla Fondu