Latvijas ērģeļu katalogs drukāt šo lapu  

Bebrenes katoļu baznīcas ērģeles
dokumentēts: 24.09.2007
J.Rodawitz, Illuxt, 1864, 12/II/P
I manual II manual Pedal
* Reģistru nosaukumi uzrādīti oriģinālrakstībā, kādi tie šobrīd ir spēles galdā
reģistriem kas apzīmēti ar šobrīd skaņas paraugi nav pieejami
Reģistru salikumi
© LEK 2004-2019 mailto:webmaster
Projekts top sadarbībā ar Kultūrkapitāla Fondu