Latvijas ērģeļu katalogs drukāt šo lapu

Ērberģes luterāņu baznīcas ērģeles
dokumentēts: dd.mm.yy
M.Kresling, 1891, 11/II/P, op.62
I Manual II Manual Pedal
reģistriem kas apzīmēti ar šobrīd skaņas paraugi nav pieejami
Reģistru salikumi
© LEK 2004-2019 mailto:webmaster
Projekts top sadarbībā ar Kultūrkapitāla Fondu