Latvijas ērģeļu katalogs drukāt šo lapu  

Feimaņu katoļu baznīcas ērģeles
dokumentēts: dd.mm.yy
Autors: nezināms
Datējums: Ap 1760. gadu
Feimaņu katoļu baznīca - prospekts
Manual Papildus
reģistri kas apzīmēti ar šobrīd nav darba kārtībā - attiecīgi, skaņas paraugi nav pieejami
Reģistru salikumi
© LEK 2004-2019 mailto:webmaster
Projekts top sadarbībā ar Kultūrkapitāla Fondu