Latvijas ērģeļu katalogs drukāt šo lapu  

 

Katlakalna ev. lut. baznīcas ērģeles
A.Martin / Rīga ap 1870, Opus 62 11/II/P
Katlakalna ev. lut. baznīcas ērģeles - prospekts
I manual II manual Pedal
reģistri kas apzīmēti ar šobrīd nav darba kārtībā - attiecīgi, skaņas paraugi nav pieejami
* ar zvaigznīti atzīmēti reģistri, kuros daļēji vai pilnībā ir oriģinālas stabules
Reģistru salikumi
© LEK 2004-2019 mailto:webmaster
Projekts top sadarbībā ar Kultūrkapitāla Fondu