Latvijas ērģeļu katalogs drukāt šo lapu  

Ķempju luterāņu baznīcas ērģeles
dokumentēts: 29.08.2013
F.Weisenborn, Krustpils, 1888, 9/I/P
Ķemju luterāņu baznīca
Manual Pedal
reģistri kas apzīmēti ar šobrīd nav darba kārtībā - attiecīgi, skaņas paraugi nav pieejami
Reģistru salikumi
© LEK 2004-2019 mailto:webmaster
Projekts top sadarbībā ar Kultūrkapitāla Fondu