Latvijas ērģeļu katalogs drukāt šo lapu  

 

Lēdurgas luterāņu baznīcas ērģeles
K.Ezergailis 1922 16/II/P / E.Martin 1902 12/II/P
Lēdurgas ev. lut. baznīcas ērģeles - prospekts
I manual II manual Pedal
reģistri kas apzīmēti ar šobrīd nav darba kārtībā - attiecīgi, skaņas paraugi nav pieejami
Reģistru salikumi
© LEK 2004-2019 mailto:webmaster
Projekts top sadarbībā ar Kultūrkapitāla Fondu