Latvijas ērģeļu katalogs drukāt šo lapu  

 

Mālpils luterāņu baznīcas ērģeles
K.Skerstens / A.Krāns 1928, 13/II/P
Mālpils ev. lut. baznīcas ērģeles - prospekts
I manual II manual Pedal
reģistri kas apzīmēti ar šobrīd nav darba kārtībā - attiecīgi, skaņas paraugi nav pieejami
Reģistru salikumi
© LEK 2004-2019 mailto:webmaster
Projekts top sadarbībā ar Kultūrkapitāla Fondu