Latvijas ērģeļu katalogs drukāt šo lapu  

Nīdermuižas katoļu baznīcas ērģeles
dokumentēts: dd.mm.yy
Autors: nezināms,
Datējums: 1811
Nīdermuižas katoļu baznīcas ērģeles - prospekts
Manual Papildus
reģistri kas apzīmēti ar šobrīd nav darba kārtībā - attiecīgi, skaņas paraugi nav pieejami
Reģistru salikumi
© LEK 2004-2019 mailto:webmaster
Projekts top sadarbībā ar Kultūrkapitāla Fondu