Latvijas ērģeļu katalogs drukāt šo lapu  

Sabiles luterāņu baznīcas ērģeles
dokumentēts: 12.Mai.2007
C.Christien/A.Martin/M.Kresling 22/II/P
  I manual II manual Pedal
* Reģistru nosaukumi uzrādīti oriģinālrakstībā, kādi tie šobrīd ir spēles galdā
instrumentam šobrīd skaņas paraugi nav pieejami

© LEK 2004-2019 mailto:webmaster
Projekts top sadarbībā ar Kultūrkapitāla Fondu