Latvijas ērģeļu katalogs drukāt šo lapu

Skultes luterāņu baznīcas ērģeles
August Martin, 1857 / Jānis Bētiņš, 1904 14/II/P
August Martin, 1857 / Jānis Bētiņš, 1904 14/II/P - prospekts
I manual (1902) II manual (1857) Pedal (1902)
* Kursīvā iezīmēti 1857. gadā būvēto ērģeļu reģistri. Octave 4' reģistra agrākais nosaukums - Principal 4',
reģistri kas apzīmēti ar šobrīd nav darba kārtībā - attiecīgi, skaņas paraugi nav pieejami
Reģistru salikumi
© LEK 2004-2019 mailto:webmaster
Projekts top sadarbībā ar Kultūrkapitāla Fondu