Latvijas ērģeļu katalogs drukāt šo lapu

Suntažu luterāņu baznīcas ērģeles
E.F.Walcker&Co 1897, 7/I/P
Suntažu ev. lut. baznīcas ērģeles - prospekts
I manual Pedal
ērģeles šobrīd nav darba kārtībā - attiecīgi, skaņas paraugi nav pieejami
© LEK 2004-2019 mailto:webmaster
Projekts top sadarbībā ar Kultūrkapitāla Fondu