Latvijas ērģeļu katalogs drukāt šo lapu  

Valmieras Sīmaņa luterāņu baznīcas ērģeles
dokumentēts: 03.Jan.2009
Frīdrihs Ladegasts 1886., 33/III/P, op.146?
I Manual (Oberwerk)   II Manual (Hauptwerk)   III Manual (Schwellwerk)   Pedal
reģistriem kas apzīmēti ar šobrīd skaņas paraugi nav pieejami
Reģistru salikumi
© LEK 2004-2019 mailto:webmaster
Projekts top sadarbībā ar Kultūrkapitāla Fondu