Projekta būtība ir pazīstamāko latviešu tautas dziesmu un to apdaru MIDI failu arhīva izveide un iekļaušana serverī Music in Latvia. 
Projekta mērķi:apzināt, savākt, apkopot un ievietot Internetā ievērojamāko latviešu tautas dziesmu un to apdaru materiālus, likt pamatu sistematizēta latviešu tautas dziesmu MIDI failu arhīva izveidei Internetā, popularizēt latviešu tautas dziesmas un to apdares, attīstīt Interneta informatīvos resursus par Latviju, izveidot metodisku mācību materiālu krājumu,veicināt kultūras mantojuma pieejamību, paplašināt Interneta izmantotāju loku.

Projektu realizē Latvijas Mūzikas akadēmija
1999. - 2002. 

Projekta vadītājs

Edmunds Mickus - LMA datoru tīkla un WWW servera administrators

Projekta darba grupa

Pasaules tautu dziesmu MIDI failu resursi Internetā