No 2001.gada 23.-28.aprīlim Latvijā noritēja 4.Starptautiskais zēnu koru festivāls "Rīgas Doms 2001". Festivāls tika iekļauts Rīgas astoņsimtgades svinību oficiālajā programmā. Festivāla organizatori un saimnieki tradicionāli bija izcilākie Latvijas zēnu koru kultūras pārstāvji: Rīgas Doma zēnu koris un Jāzepa Mediņa mūzikas skolas zēnu koris. Festivāla Patronese – Latvijas Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga.
Esmu patiesi priecīga un lepna, ka mūsu galvaspilsētas Rīgas 800 gades svinību ietvaros notiks augsta līmeņa profesionālās bērnu mākslas pasākums – 4.Starptautiskais zēnu koru festivāls “Rīgas Doms 2001”.

Latvija izsenis bijusi slavena ar izkoptām kora dziedāšanas tradīcijām, un mūsu jaunā koru dziedātāju paaudze godam nes tālāk pasaulē mūsu koru labo slavu. Un ir liels gandarījums, ka, pateicoties šim nozīmīgajam notikumam, Latvijas un citu pasaules valstu dzidrās zēnu balsis atskanēs visos mūsu zemes novados, sniedzot vienreizēju iespēju iepazīt citu tautu kultūru un atvērt Latviju pasaulei.

Vēlu visiem pasākuma rīkotājiem, atbalstītājiem un dalībniekiem drosmi, enerģiju un nerimstošu dzīvesprieku! Lai labi skan!

Vaira Vīķe-Freiberga
Latvijas Valsts prezidente

2000.gada 22.novembrī

Cienījamie festivāla dalībnieki un klausītāji!

Man ir patiess prieks Rīgā sveikt zēnu korus no dažādām pasaules valstīm, kas ieradušies šeit, lai, vingrinot savas balsis, ieskandinātu pavasari un Rīgas 800 gadu jubilejas pasākumus.
Zēnu koru festivāls Rīgā notiek jau ceturto reizi. Tas bagātina Latvijas koru dziedāšanas tradīcijas un vienlaicīgi veicina festivāla viesu interesi par Latvijas kultūru. Tā ir iespēja pasaules vadošo zēnu koru vidū novērtēt savējos un nosaukt labākos.
Es ceru, ka daudzi no jums turpinās izkopt savu balsi, jo ne visiem cilvēkiem ir dāvātas tādas muzikālas dotības. Es arī ticu, ka daudzi jaunie dziedoņi, kuri festivāla dienās pieskandinās Rīgu un citas Latvijas pilsētas, dienās būs starptautiski atzīti dziedātāji un dziedās solo.


Novēlu visiem festivāla dalībniekiem skanīgas balsis un daudz jauku brīžu festivāla laikā, bet tā klausītājiem novēlu patīkamus iespaidus un daudz prieka no jauno dziedātāju snieguma!

Lai skan!

Rīgas domes priekšsēdētājs
Andris Ārgalis

 
Jau kopš viduslaikiem zēnu kori veic īpašu misiju – dziedot eņģeļu balsīs uzrunā cilvēkus. Cauri gadsimtiem līdz mūsu dienām zēnu koru dziedāšana ir valdzinājusi klausītāju sirdis ar savu dzidrumu un garīgo spēku. Arī jaunajā gadu tūkstotī zēnu kori ir saglabājuši savu īpašo vietu pasaules mūzikas dzīvē.

2001.gada aprīlī Latvijas klausītāji jau ceturto reizi kļuva par dziedošo eņģeļu svētku lieciniekiem, jo 4.Starptautiskais zēnu koru festivāls Rīgā un 14 Latvijas pilsētās pulcēja spožākos zēnu korus no visām pasaules malām, rūpējoties par Latvijas koru kultūras tradīciju turpināšanu, kvalitatīvas kultūras dzīves veicināšanu Latvijas novados un nesot Latvijas vārdu pasaulē.
 
 Festivāla misija:


Starptautiskā zēnu koru festivāla “Rīgas Doms” misija ir:

  • pārsteigt, iedvesmot un izglītot sabiedrību Latvijā un ārpus tās, nodrošinot iespēju baudīt un iepazīt augstākās prasmes zēnu koru dziedāšanas kultūras pārstāvju sniegumu un pieredzi
  • sekmēt zēnu koru dziedāšanas tradīcijas pēctecību un attīstību Latvijā, līdztekus nodrošinot Latvijas muzikālo tradīciju pieaugošu nozīmi starptautiskā mērogā.
 Festivāla mērķi:


Veicināt zēnu koru kustību Latvijā, kas pielīdzināma rūpēm par mūsu koru kultūras saknēm;

  • Sekmēt, lai Latvijas sabiedrība gūtu pārliecību par profesionālas bērnu mākslas dzīvotspēju jaunajā gadu tūkstotī;
  • Veicināt kvalitatīvas un profesionāli augstvērtīgas kultūras dzīves attīstību Latvijas reģionos;
  • Attīstīt starpkultūru sakarus un rosināt interesi par Latvijas kultūras dzīvi un īpaši par Latvijas kora dziedāšanas kultūru;
  • Sekmēt Latvijas kultūras dzīves iekļaušanos Eiropas un pasaules kultūras apritē.
 
Bērnība un koris šiem jaunajiem dziedātājiem ir nedalāms jēdziens. Korī viņi izglīto savas dvēseles, izzina pasauli, bet ar savu meistarību priecē klausītāju tūkstošus visā pasaulē.

Turpinot festivāla tradīciju, nākamais Starptautiskais zēnu koru festivāls tiks sarīkots 2004. gadā un notiks Rīgā un visā Latvijā.