4. Starptautisko zēnu koru festivālu rīkoja sabiedriska organizācija ASF Starptautiskā zēnu koru festivāla “Rīgas Doms” fonds, kurā apvienojušies Rīgas Doma zēnu kora un Jāzepa Mediņa mūzikas skolas zēnu kora vadītāji, kā arī citi zēnu koru dziedāšanas kustības atbalstītāji.

 
Fonda adrese:
 
Starptautiskā zēnu koru festivāla "Rīgas Doms" fonds
Kalnciema iela 10/12
LV-1048, Rīga
Latvija
 
tālrunis:

tālrunis/fakss:

e-pasts:

interneta adrese:

7 613470

2 469149

festival@rdks.lv

http://www.music.lv/RigasDoms

 
Festivāla rīkotāji:
 
Festivāla mūzikas direktors:

Festivāla mūzikas direktora vietnieks:

Festivāla izpilddirektors:

Administratīvā direktore:

Sabiedrisko attiecību koordinatore:

Projektu vadītāja:

Projektu vadītāja:

Jānis Erenštreits

Romāns Vanags

Daniels Pavļuts

Jolanta Skrupska

Ilze Štāla

Anda Spriņģe

Sanda Katkeviča

 
Rekvizīti:
 
Reģ. Nr. LUR 000802535
Reģ.Nr. VID 40008025356
Bankas konts: 01-002700002
Latvijas Unibankas Vecrīgas filiāle
Kods: UNLALV2X001