4. Starptautiskā zēnu koru festivāla “Rīgas Doms” rīkotāji vēlas sirsnīgi pateikties visiem festivāla atbalstītājiem un labvēļiem. Nepārspīlējot varam teikt, ka bez šiem cilvēkiem, organizācijām un uzņēmumiem festivālu nebūtu iespējams sarīkot. Īpašs prieks, ka mūsu atbalstītāju vidū ir tādi uzņēmumi un organizācijas, kuri festivālu “Rīgas Doms” atbalstījuši jau vairākkārt – 
Kultūrkapitāla fonds, Rīgas Dome, A/S “Lauma”, “Lattelekom” un protams “Latvijas Mobilais Telefons”, bez kura atbalsta 3 gadu garumā festivāls nenotiktu.

  
Festivāla “Rīgas Doms” dalībnieku, skatītāju un rīkotāju vārdā sirsnīgi pateicamies:
 
 ģenerālsponsoram:
 
 
 festivāla oficiālajai viesnīcai:
 
 
 vicesponsoram:
 
 atbalstītājiem:
 
 
 
 
  
 informatīvajiem sponsoriem: