Par mums
Mākslinieciskais
vadītājs

Programmas
Ieraksti
Foto
Video
Atsauksmes
Kontakti facebookVokālā grupa
„Schola Cantorum Riga”

tika dibināta 1995.gadā kā īpašs ansamblis senās mūzikas, sevišķi gregoriskā korāļa, autentiskai interpretēšanai un ir attīstījusies par grupu ar ļoti plašu un daudzveidīgu repertuāru. Tās viens no galvenajiem mērķiem ir atskaņot mūziku augstā mākslinieciskā un profesionālā līmenī, kas atspoguļojas grupas daudzajos koncertos Latvijā un ārzemēs, kā arī regulāros ierakstos. Arī šodien „Schola Cantorum Riga” galvenokārt atskaņo viduslaiku mūziku un pievēršas mūsdienu latviešu komponistu darbu atskaņošanai.

Grupas dziedātāji ir profesionāli mūziķi un mūzikas studenti, kurus vieno mīlestība uz seno mūziku un vēlme to atskaņot pēc jaunākajām atziņām senās mūzikas autentiskas interpretēšanas jomā. Īpašs akcents tiek likts uz gregoriskā korāļa un citu viduslaiku repertuāru atskaņošanu. Grupa atskaņo gregorisko korāli, balstoties uz neimu rokrakstu interpretācijas norādēm un jaunākajiem pētījumiem semioloģijas jomā.
Pārsvarā visi projekti tiek realizēti vīru balsīm. Atsevišķos projektos tiek piesaistītas arī sieviešu balsis, kad sastāvs tiek palielināts, lai atskaņotu skaņdarbus jauktam sastāvam.

„Schola Cantorum Riga” veic regulāru un aktīvu koncertdarbību un tiek bieži aicināta dziedāt koncertos gan Latvijā, gan ārzemēs.
Viena no nozīmīgākajām grupas koncertu vietām ir Rīgas Doms, kur grupa regulāri koncertē un nereti piedalās arī dievkalpojumos. Rīgas Domā ir realizēti neskaitāmi koncertu projekti, kas sevī ietver gan seno mūziku, gan mūsdienu komponistu skaņdarbu pirmatskaņojumus. Rīgas Domā ar tā unikālo akustiku ir veikti arī visi grupas līdz šim veiktie albumu ieraksti, kuriem gan Latvijas, gan ārzemju kritiķi veltījuši daudz atzinīgu vārdu.
Īpaša sadarbība ansamblim ir izveidojusies ar pazīstamo latviešu komponistu Rihardu Dubru (*1964), kurš speciāli grupai ir rakstījis neskaitāmus skaņdarbus pirmatskaņošanai.
Grupa regulāri piedalās Senās mūzikas festivālos un koncertos Latvijā un ārzemēs. Latvijā ir sniegti daudzi sakrālās mūzikas koncerti gan pilsētās, gan nelielās lauku baznīcās (Liepājā, Venstpilī, Jelgavā, Balvos, Tukumā, Sātos, Gārsenē, Skrundā, Cēsīs u.c.). Nereti koncerti tiek veikti koncertlekciju veidā, kur starp mūzikas skaņdarbiem grupas vadītājs Guntars Prānis stāsta klausītājiem par seno mūziku un sniedz komentārus par koncerytā dziedāto repertuāru.
Arī ārzemēs grupa ir baudījusi nedalītu klausītāju atzinību, ar koncertiem viesojoties Šveicē, Vācijā, Beļgijā (Gregorisko dziedājumu festivāls Vatū pilsētā), Polijā (Čenstohovas garīgās mūzikas festivālā „Gaude mater” 2005, 2007; Plockas garīgās mūzikas festivālā), Igaunijā u.c.

Par vēsturi:

Grupa „Schola Cantorum Riga” sākotnēji ir izaugusi no gregorisko nedēļu tradīcijas Latvijā, kad nu jau daudzus gadus katru vasaru mazā lauku ciematā Āraiši kopā pulcējas ap 100 jaunu cilvēku, lai caur lūgšanām, vingrināšanos dziedāšanā un lekcijām piedzīvotu gregorisko dziedājumu dziļo spiritualiāti un estētisko skaistumu.
Šeit tad arī 1994.gadā satikās mūzikas studenti, kuri Gregorikas nedēlu Latvijā mākslinieciskā vadītāja Guntara Prāņa vadībā nolēma dibināt vokālo grupu, lai pievērstos regulārai gregoriskā korāļa un citu sakrālās kormūzikas repertuāru atskaņošanai augstā profesionālā līmenī.