APVIENOTO DEJU KOLEKTĪVU VIRSVADĪTĀJI

Latvijas skolu jaunatnes 8. dziesmu un deju svētki


attēlā no kreisās:

  • Rita Spalva,

  • Ilze Mažāne,

  • Olga Freiberga,

  • Jānis Ērglis,

  • Indra Filipsone,

  • Arta Melnalksne,

  • Janīna Nurka,

  • Baiba Šteina,

  • Vaira Dundure,

  • Jānis Purviņš