APVIENOTO PŪTĒJU ORĶESTRU VIRSDIRIĢENTI

Latvijas skolu jaunatnes 8. dziesmu un deju svētki


Haralds Bārzdiņš

Rīgas 6. vidusskolas direktors
Rīgas 6. vidusskolas pūtēju orķestra diriģents, pūtēju orķestra ”Auseklītis” diriģents un mākslinieciskais vadītājs
Latvijas skolu jaunatnes 6. un 7. dziesmu un deju svētku virsdiriģents
Latvijas skolu jaunatnes III un IV pūtēju orķestru salidojumu virsdiriģents

 

Agris Celms

Jelgavas 4. vidusskolas direktors
Jelgavas 4. vidusskolas pūtēju orķestra diriģents
Latvijas skolu jaunatnes 7. dziesmu un deju svētku virsdiriģents
Latvijas skolu jaunatnes III un IV pūtēju orķestru salidojumu virsdiriģents

   

Jānis Ābols

Lielvārdes Mūzikas skolas pūtēju orķestra “Sīriuss” diriģents
Latvijas skolu jaunatnes 6. un 7. dziesmu svētku virsdiriģents
Latvijas skolu jaunatnes III un IV pūtēju orķestru salidojumu virsdiriģents
Latvijas skolu jaunatnes 8. dziesmu un deju svētku mākslinieciskās padomes loceklis

  

Andris Muižnieks

Siguldas Valsts ģimnāzijas un Mūzikas skolas
apvienotā pūtēju orķestra diriģents
Latvijas skolu jaunatnes 7. dziesmu un deju svētku virsdiriģents
Latvijas skolu jaunatnes III un IV pūtēju orķestru salidojumu virsdiriģents