SVĒTKU ĢEOGRĀFIJA
Koru koncerti Deju koncerti Pūtēju orķestru koncerti Mākslas izstādes
Svētku atklāšana Svētku noslēguma koncerts Folkloras pasākumi Citi pasākumi
Baltijas jūras valstu jaunatnes festivāls notiek Jūrmalā