MĀKSLINIECISKĀ PADOME

Latvijas skolu jaunatnes 8. dziesmu un deju svētki


Raimonds Pauls VII Saeimas deputāts, komponists, Mākslinieciskās padomes priekšsēdētājs

Jānis Ābols pūtēju orķestru virsdiriģents

Jānis Erenštreits koru virsdiriģents

Jānis Ērglis deju svētku mākslinieciskais vadītājs

Maija Galdiņa Rīgas pilsētas galvenā māksliniece

Anna Jansone KM Reģionālās attīstības departamenta direktore

Guntars Kambars deju svētku scenogrāfs

Valdis Liepiņš deju svētku režisors

Ivars Mailītis mākslinieks

Arvīds Platpers koru virsdiriģents

Dzintra Zelcere IZM VJIC Kultūrizglītības nodaļas vadītāja, Mākslinieciskās padomes atbildīgā sekretāre

Arnis Ozols dziesmu svētku režisors