Konkursa žūrija

Konkursa sniegumu (mēģinājumos un koncertos) vērtē starptautiska žūrija piecu cilvēku sastāvā:

Erik van Nevel /Beļģija/
Eva Kollar /Ungārija/
Kaspars Putniņš /Latvija/
Shalva Mosidze /Gruzija/
Zofia Urbanyi-Krasnodebska /Polija/


Žūrija strādā saskaņā ar konkursa žūrijas nolikumu: konkursa rezultātus vērtē pēc 25 baļļu sistēmas. Aprēķinot kopējo vērtējumu katrā konkursa kārtā, tiek svītrots viens augstākais un viens zemākais vērtējums, pārējos trīs saskaitot kopā.

I kārtā atsevišķi vērtē diriģēšanu pie klavierēm un darbu ar kori. Izvirzot kandidātus II kārtai, abi I kārtas rezultāti tiek summēti.

II kārtā atsevišķi vērtē darbu ar JVLMA jaukto kori, ar Latvijas Radio kori, koncertu ar JVLMA jaukto kori un koncertu ar Latvijas Radio kori. Izvirzot kandidātus III kārtai, visi četri II kārtas rezultāti tiek summēti un pieskaitīts arī pirmās kārtas rezultāts.

III kārtā atsevišķi vērtē mēģinājumu ar kori un orķestri un noslēguma koncertu. Abi iegūtie rezultāti tiek summēti. III kārtas rezultātam tiek pieskaitīts arī I un II kārtas rezultāts. Pēc kopējās punktu summas tiek sadalītas godalgotās vietas – viena pirmā vieta, viena otrā vieta, viena trešā vieta un veicināšanas balva.

Ja divi pretendenti iegūst vienādu punktu skaitu, žūrijai ir tiesības lemt par balvu sadalīšanu.

Žūrijas lēmums nav apstrīdams un pārskatāms.